NorNet as

 

Besøksadresse:

Bøveien 1127

8475 Straumsjøen

 

Postadresse:

Sundsveien 10

8475 Straumsjøen

 

Tlf. 99 29 73 00

E-post: post@nornet.no

 

OrgNr: 979 690 851 MVA

KontoNr: 4570 10 75 432

 

 

Ben-Tommy Eriksen

Daglig leder / Medeier

Mobil. 975 26 772

E-post: ben@nornet.no

 

 

Siv-Hanne Olsen

Styremedlem / Medeier

Tlf.:   977 59 950

E-post: siv@nornet.no

NorNet as

Tlf. 99 29 73 00

E-post: post@nornet.no

Besøksadresse:

Bøveien 1127

8475 Straumsjøen

Postadresse:

Sundsveien 10

8475 Straumsjøen